Algemene Voorwaarden

Versie: 6 november 2019

Artikel 1: Toepassing

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door De Tolbeekhoeve en op alle overeenkomsten waarbij De Tolbeekhoeve partij is.
1.2 De klant bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
1.3 Elke uitzondering op onderhavige voorwaarden moet door De Tolbeekhoeve schriftelijk worden goedgekeurd.

Artikel 2: Toelating pension

2.1 Een kat kan enkel toegelaten worden onder de volgende voorwaarden:

 • Je kat is ingeënt tegen: Panleukopenie, Rhinotracheitis en Leukose. Dit ten laatste 3 weken voor de eerste dag van het verblijf en ten laatste 1 jaar geleden.
 • Het vaccinatieboekje is aanwezig bij aankomst en blijft gedurende het volledige verblijf in het pension.
 • Katers ouder dan 6 maand dienen gecastreerd te zijn.
 • Bij aankomst wordt elke kat behandeld tegen vlooien, een vlooienband is niet voldoende.
 • Je kat mag geen ziekteverschijnselen vertonen.

2.2 Een hond kan enkel toegelaten worden onder de volgende voorwaarden:

 • Je hond is ingeënt tegen: Ziekte van Carré, Parvovirus, Hepatitis Contagiosa Canis, Bordetellose, Parainfluenza en Leptospirose. Dit ten laatste 3 weken voor de eerste dag van het verblijf en ten laatste 1 jaar geleden.
 • Het vaccinatieboekje is aanwezig bij aankomst en blijft gedurende het volledige verblijf in het pension.
 • Loopse teven zijn niet toegelaten.
 • Bij aankomst wordt elke hond behandeld tegen vlooien.
 • Je hond mag geen ziekteverschijnselen vertonen.

Artikel 3: Reservatie

3.1 Na ontvangst van een reservatie via e-mail of het reservatieformulier brengt De Tolbeekhoeve de klant op de hoogte van de beschikbaarheid.
3.2 Een reservatie is definitief na bevestiging van beschikbaarheid (De Tolbeekhoeve) en betaling van een voorschot (de klant).
3.3 Een definitieve reservatie verbindt de klant tot het betalen van de volledige overeenkomst, tenzij bij tijdige annulatie (zie Artikel 5).
3.4 Een definitieve reservatie verbindt De Tolbeekhoeve ertoe deze periode vrij te houden voor de klant.
3.5 Het voorschot bedraagt:
– Bedrag minder dan €25: Het totaalbedrag
– Bedrag meer dan €25: 30% van het totaalbedrag met een minimum van €25

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle vermelde prijzen zijn in EURO en incl. BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 De prijzen kunnen steeds gevonden worden op detolbeekhoeve.be.
4.3 De Tolbeekhoeve houdt zich het recht voor een meerprijs aan te rekenen voor eventuele reparaties of vervangingen van de infrastructuur, gemaakte dierenartskosten of andere onvoorziene kosten.

Artikel 5: Annulatie

5.1 De klant kan de reservatie annuleren tot minimum 14 dagen voor de eerste dag van de gereserveerde periode. Een betaald voorschot wordt niet terug betaald.
5.2 Annulatie van de klant binnen de 14 dagen voor de gereserveerde periode verplicht de klant steeds tot betaling van de volledige reservatie.
5.3 In geval van overmacht behoudt De Tolbeekhoeve zich het recht om de overeenkomst te annuleren. In dit geval wordt het eventueel betaalde bedrag teruggestort. In geen geval zal De Tolbeekhoeve enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling van de totale factuur dient te gebeuren bij de start van de gereserveerde periode. Dit via cash betaling of bewijs van overschrijving.
6.2 Alle betwistingen, betreffende een factuur dienen ons uiterlijk binnen de 7 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum te bereiken, zoniet wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Artikel 7: Duur

7.1 De verschuldigde periode is gelijk aan de gereserveerde periode, zelfs indien de klant/gast niet aanwezig is. Enige uitzondering is een tijdige annulatie (zie Artikel 5).
7.2 Indien de klant de duurtijd van de reservatie wenst te verlengen, zal de klant voor de start van de verlenging een schriftelijk verzoek richten aan De Tolbeekhoeve, die de verlenging kan goedkeuren of weigeren, zonder verplichting van motivatie.
7.4 Behoudens voorafgaande schriftelijk akkoord van De Tolbeekhoeve zal een vervroegde beëindiging van de periode geen aanleiding kunnen geven tot korting of prijsvermindering.
7.5 Zonder overeenkomst voor een verlengd verblijf en bij niet afhalen van het dier op de dag van afspraak behoudt De Tolbeekhoeve zich het recht het dier na 2 kalenderdagen te overhandigen aan een asiel. Kosten van het extra verblijf en overgave aan het asiel zijn voor de eigenaar.

Artikel 8: Accomodatie

8.1 Bij gebruik van de weide of achterlaten van het dier verklaart de klant zich akkoord met de accomodatie (omheining, verblijven…).

Artikel 9: Schade en onvoorziene kosten

9.1 Bepaalde schade en onvoorziene kosten zijn altijd ten laste van de klant:

 • Bij verhuur van de weide: Schade aan infrastructuur als gevolg van slecht gebruik, nalatigheid of een interventie van derden.
 • Bij verblijf in het pension: Dierenartskosten, lichamelijke schade of schade aan infrastructuur.

9.2 Indien De Tolbeekhoeve vaststelt dat er schade is aan de infrastructuur, zal zij de klant hiervan verwittigen.
9.3 Indien De Tolbeekhoeve vermoedt dat het dier ziek is, verwondingen heeft of de vaccinaties zullen vervallen, zal zij de klant hiervan verwittigen en contact opnemen met een dierenarts. Gemaakte kosten zijn ten koste van de eigenaar.
9.4 In geen enkel geval zal De Tolbeekhoeve verantwoordelijk kunnen gesteld worden bij overlijden, ziekte, ongevallen, lichamelijke schade of voor welke andere schade ook die veroorzaakt wordt tijdens huur van de weide of verblijf in het pension.

Artikel 10: Beëindigen overeenkomst

10.1 De Tolbeekhoeve heeft het recht om éénzijdig een einde te stellen aan de overeenkomst in volgende gevallen:

 • bij vermoeden van ziekte van het dier, niet bij reservatie meegedeeld door de eigenaar
 • bij niet-betaling van de (voorschot)facturen binnen de vooropgestelde termijn

10.2 Beëindiging van de overeenkomst onder de gevallen van 10.1 geeft de klant geen recht op terugbetaling van betaalde bedragen.